2019 އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޒ. އޯޑްރޭ އަޒޯލޭ ދެއްވި ޚިޠާބު

20-02-2019

Download (PDF, 341KB)