ބަސްތޫރަ

06-01-2015

ބަސްތޫރައަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭރު ބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތަކަށް  ކަނޑައަޅާ ދިވެހި ލަފުޒުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރޭ ތޫރައަށް  ކިޔާ ނަމެކެވެ. ތޫރައަކީ އިނގިރޭސިބަހުގެ ބުލެޓިން އަށް ކިޔާ ދިވެހި ލަފުޒެވެ.

 

Download (PDF, 130KB)

ބަސްތޫރަ 2015

Download (PDF, 5.35MB)