ފަތްތޫރަ ދުވަސް 2016

07-04-2016

faiythoora dhuvas 2016ފަތްތޫރަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ސޯސަންގޭ ގައި ފަތްތޫރަ މައުރަޒެއް ބާއްވަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ތަފާތު އެކި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފަތްތޫރަތައް ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ފަތްތޫރަ މައުރަޒުން ލިބެން ހުނާނެއެވެ.