2019ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކ ކާށިދުއަށް “އަހަރެމެންގެ ބޮޑު ދަތުރު”ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

02-03-2019

Download (PDF, 1.12MB)