Skip to content Skip to footer

ޗައިނާގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ބެއިޖިން ފޮރިން ސްޓަޑީޒް ޔުނިވަރސިޓީގައި މި ކޯސް ފަށައިފައިވަނީ އިއްޔެ އެ ކަމަށް ޓަކައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބު ސޮބާހު ރަޝީދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ހަމައެއާ އެކު ބެއިޖިން ފޮރިން ސްޓަޑީޒް ޔުނިވާސިޓީގެ ނައިބު ރައީސް، ޕްރޮފެސަރ ޝާއޯ ގަންގް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް އޭޝިއަން ސްޓަޑީޒްގައި ދިވެހި ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރ ޝޫ ފަންގްފަންގެވެ.  މިއީ ދިވެހިބަހަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެކެވެ. އަދި ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު އިތުރު ކާމީޔާބެކެވެ.