ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

27-02-2017

Download (PDF, 142KB)

 

ދާއިރާތައް

ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ)

ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް)

ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް)

ފޯމް (އަމިއްލަ)

ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް)

ފޯމް (އިސްކޫލް)

މައުޟޫޢުތައް